Lokaler och maskinpark

Information om våra lokaler samt ett urval av de maskiner vi har.

Lokaler

Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Jäderfors norr om Sandviken. Total yta för verksamheten är ca 900 m². Vår maskinhall har en yta på 386 m² och 2 tons travers. Plåtverkstaden har en yta på 320 m² och en 10 tons travers. Tillsammans har våra företag idag 27 heltidsanställda medarbetare samt några inhyrda entreprenörer.

Urval av maskiner

Du kan se en lista med ett urval av våra maskiner på vår webbsida över inventarier.