Välkommen till Stimek AB

Stimek AB är ett underhållsföretag som specialiserat sig på montage-, reparations-, underhålls- och servicearbeten samt på reservdelstillverkning till tung och medeltung industri.